Updates inzake Covid-19

Alle berichten over de huidige stand van zaken worden op deze pagina gepubliceerd.

Mededelingen inzake Covid-19

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de activiteiten in Bathmen rondom: 75 jaar Vrijheid, de herdenking op 4 mei en Koningsdag.

Oranjecommissie Bathmen