Volg jij ons al op Facebook? Bezoek hier onze pagina!

Al sinds 1814 organiseert de Oranjecommissie van Bathmen festiviteiten die verband houden met gebeurtenissen in de Koninklijke familie. Het bezoek van Prins Willem de Tweede was de allereerste aanleiding. Daarna zijn er al meer dan 200 jaar met activiteiten gevolgd.

 

Het jaarlijks vieren van Koningsdag is daarbij het meest in het oog springend. Een goed gevulde dag voor jong en oud  krijgt vorm door het voorbereidende werk van de huidige commissieleden. Een aubade, een ochtend-gebeuren voor de schooljeugd en een algemeen spel-circuit in de middag staan steevast in het programma. Het traditionele Klootschieten met vele deelnemers ontbreekt evenmin.

De Brink in het hart van het dorp is dan een centraal ontmoetingspunt. Gezelligheid en saamhorigheid zijn de oogmerken die de commissie als doelstelling hierbij voor ogen heeft.

 

Tevens is de Oranjecommissie betrokken bij het organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei.

Dat gebeurt in samenwerking met leden van de Commissie uit Loo. Een stille tocht, bloemen leggen op de Oude Begraafplaats, kransleggingen bij het monument en een herdenkingsdienst vormen de vaste onderdelen hiervan.

 

Eens in de vijf jaar is de Oranjecommissie de initiatiefnemer tot de viering van Bevrijdingsdag.

Van straatversiering tot bij het organiseren van een optocht wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken. Officiële elementen, zoals het ontsteken van het bevrijdingsvuur en het vlaggen-ritueel, krijgen ook dan in het centrum van de gemeenschap vorm.

 

Naast deze openbare festiviteiten schenkt de Commissie aandacht aan gebeurtenissen die ontwikkelingen of personen van het Koninklijk Huis betreffen. Te denken valt hierbij aan troonswisselingen, geboortes van prinsen of prinsessen, huwelijken en overlijden van leden van de Koninklijke familie.

 

2014 stond in het teken van het 200-jarig bestaan van het weer onafhankelijke Koninkrijk der Nederlanden sinds 1813 en van het bestaan van de Bathmense Oranjecommissie. Zie ook www.bathmenspantdekroon.nl

Joomla templates by a4joomla